Friday, June 19, 2009

Shani Dev's Paya


Gold Paya :

According to Vedic Astrology, when Shani steps in the first, sixth or eleventh houses in your birth-chart, Shani will have much favorable impact on your prospects. Due to this positive fact, the foot of Shani is termed Shani's Paya of gold. In this planetary state of Shani, the native will get ample wealth, acquire material comforts and earn popularity

Silver Paya:

If Shani enters in the second, fifth or ninth Sign in your birth-chart , your fortune will be normal. This will the state of Shani's Silver Paya. In this state of Shani, you will not just earn money but problems and difficulties will remain miles away from you. And if you take all your activities sincerely, you might get desirable benefit. 

Copper Paya:

If Shani in your birth-chart is in the third, seventh or tenth place, it will be Shani's third Paya. In this planetary state of Shani, your financial condition will be sound and strong. Since, you expenditure might be relatively much. The third Paya of Shani is of bronze (Tamba). In this planetary state of Shani, the native's prospects will be mixed. It means, the native will not just enjoy happiness and comforts, he may also have to face difficulties.

Iron Paya:

If Shani in the birth chart of a native is featured in the fourth , eighth or twelfth house, the native may have to tackle economic or financial problems. Since he might also face some health related ailments, if he takes certain necessary measures, he will be able to overcome all of them easily. This stage of Shani is called Shani's Iron Paya. 

Wednesday, June 17, 2009

Jai Sri Shani Dev Chalisa


|| Jai Sri Shani Dev Prabhu Chalisa ||

|| Jai Ganesh Girija Suvan, Mangal Karan Kripaal, 

Deenan ke dukh dur karo, keejay nath nihaal || 

|| Jai Jai Sri Shani Dev Prabhu, Sunahu Vinay Maharaaj,

Karo Kripa hey ravi tanay, Raakuhu jan ki laaj ||

|| Jayati Jayati Shani Dev Dayala, Karat sada bhaktan pratipala,

Chari bhuja tanu shyaam viraje, Mathe ratan mukut chavi chaaje,

Param vishaal manohar bhaala, Tedi drushti brukuti vikrala,

Kundal Shravan Chamacham chamke, Hiye maal muktan mani damke,

Kar me gadha,trishul, kutara, Pal bhich karhi arihi sanhaara,

Pingal,Krishno,Chhaya nandan, Yam konasth raudra dukh bhamjan,

Sauri mandh Shani Dash nama, Bhanu putra pujihi sab kama,

Jaapar prabhu prasanna hue javai, Ranku rav karai kshan mahai,

Parvatuh trin hue niharath, trinuhu ko parvat kari daarat,

Raaj milat van raamahi deenyo, Kakai hu ke mati hari linhayo,

Vanahu mein mrug kapat dikhayi, Maatu janaki gaye Churai,

Lashanhi shakti vikal kari dara, machiga dal mein haahaakara,

Raavan ki gati mati borai, ramchandra sau ber badai,

Diyo keet kari kanchan lanka, baji bajrang beer ki danka,

Nrip vikram par tuhi pagu dhara, chitra mayur nigli gayi haara,

Har naulaka lagyo chori, haat pair darvayo tohri,

Bhaari dasha nikrusht dikhai, telhi ghar kolhu chalvayo,

Vinay raag deepak maha kinyo, tab prasanna prabhu hvei sukh denyo,

Harishchandra nrup naari bikani, apuhu bhare dom ghare paani,

Taisehi nal par dasha sirani,bhunji meen kudi gayi paani,

shri shankarhi jayo jab jahi, Paarvati ko sati karai,

Tanik vilokat hi kari reesa, nab udi gayo gauri suth seesha,

Paandav par bhari dasha tumhari, bachi draupadi hoti ugaari,

Kaurav ke gati mati maryo, yudh mahabharat kari daryo,

Ravi ko mukh mein dhari tat kala, lekar kudi paryo patala,

Seesh dev lakhi vinati laayi, ravi ko mukh te diyo chudai,

Vahan prabhu ke saath sujana, Jag, Diggaj, Gardabh, mrug, svana,

Jambhuk, Seeha adi nakh dhari, so phal jyotish kahat pukari,

Gaj vaahan lakshmi gruha aavai, he teh sukh sampati upjavai,

Gardabh haani karai bahu kaja, seeha sidhh kar raaj samaja,

Jambuk budhhi nasht kari daray, mrig de kasht pran saharay,

Jab aavai svan sawari, chori aadi hoye darr bhaari,

Taisahi chaari charan yeh naama, Swarn,loha, chandi aru taama,

Lauh charan par jab prabhu aavai, dhan jan sampati nasht karavai,

Samata tamra rajat subh kari, swarna sarva sukh mangal bhari,

Joh yeh Shani Charitra nit gaavai, kabahu na dasha nikrusht satavai,

Adbhut naath dikhavai leela, kari shatru ke nashi bhali deela,

Jo suyogya pandit bul vayi, vidiwat shani graha shanti karavai,

peepal jal shani diwas chadawat, deep daan de bahu sukh pavat,

Kahat ram sundar prabhu dasa, Shani sumirat sukh hot prakasha,

Paat Shanischar dev ko, ki ho bhakt tayaar,

Karat paat 40 din, ho bhavsagar paar || 

|| Iti Sri Sanishcharaya Namah ||